USŁUGI-SERWIS-SPRZEDAŻ

SIECI KOMPUTEROWE

Budowa i serwis sieci komputerowych LAN i Wi-Fi:

– wykonanie kompletnej sieci komputerowej LAN i lub Wi-Fi wraz z konfiguracją urządzeń i komputerów wchodzących w jej skład (wykonanie okablowania oraz programowanie routerów, komputerów, drukarek sieciowych, serwerów danych i innych)

– diagnostyka i usuwanie awarii sieci komputerowych przewodowych i bezprzewodowych (wymiana lub naprawa okablowania, przeprogramowanie lub wymiana urządzeń przesyłowych, sprawdzenie ustawień sprzętu i anten WiFi)

– budowa mostów radiowych do transmisji bezprzewodowej w oparciu o technologię Wi-Fi (2,4Ghz, 5Ghz i inne)

– konfiguracja urządzeń do transmisji danych (routery ADSL, DSL, Wi-Fi, acces pointy, modemy, switche zarządzalne, mikrotiki i inne)

– wykonanie okablowania strukturalnego do sieci LAN

– modernizacja istniejących sieci do przesyłu danych (rozbudowa o dodatkowe urządzenia lub ich wymiana, przebudowa z łączności kablowej na Wi-Fi i odwrotnie, zmiana okablowania i inne)

– sprzedaż urządzeń i osprzętu do budowy sieci komputerowych (routery, switche, przewody, złącza kablowe, anteny Wi-Fi i inne…)