USŁUGI-SERWIS-SPRZEDAŻ

MONITORING CCTV I ALARMY

Instalacje monitoringu wizyjnego CCTV:

– wykonanie instalacji monitoringu wraz z pełną konfiguracją rejestratora i ustawieniem kamer (systemy analogowe, AHD, HD-TVI, HD-CVI,  kamer IP, kamer obrotowych i inne)

– modernizacja istniejących systemów monitoringu (wymiana lub dołożenie dodatkowych kamer, zmiana rejestratora, przebudowa okablowania i inne)

– diagnostyka niedziałających instalacji monitoringu oraz ich naprawa

– konfiguracja rejestratorów, kamer IP, kamer obrotowych lub innych elementów systemów CCTV (przekonfigurowanie istniejących lub ustawienie nowych urządzeń)

– instalacja dodatkowych elementów wspomagających systemy monitoringu (reflektory podczerwieni, czujniki ruchu, powiadamianie GSM i inne)

– wykonanie okablowania strukturalnego pod monitoring wizyjny CCTV

– sprzedaż sprzętu do monitoringu (kamery, rejestratory, przewody, zasilacze, złącza kablowe i inne…)

– montaż oraz serwis systemów alarmowych w budynkach, halach, garażach itp. oraz terenach otwartych (ochrona obwodowa)